מילון מושגים

קצבה חודשית

קרן פנסיה

קופת גמל

קרן השתלמות

ביטוח מנהלים

ביטוח חיים/ריסק

ביטוח בריאות

ביטוח סיעודי

ביטוח מחלות קשות

תאונות אישיות

אובדן כושר עבודה

כיסוי שארים

ביטוח משכנתא

גובה כיסוי

ביטוח ריסק 1

עוסק מורשה

ח.פ. מעסיק

כספי פיצויים

תשואה

תגמולים

כיסוי ביטוחי

תאריך נזילות

סכום ביטוחי

דמי הבראה

מוטבים

פרמיה חודשית

דמי ניהול מצבירה

דמי ניהול מפרמיה

תחזית לגיל פרישה

סכום חד פעמי

קצבה צפויה בגיל פרישה

סך חיסכון פנסיוני

קרן פנסיה ותיקה

שם מסלול השקעה

סטטוס

רמת סיכון

סך צבירה להעברה